Mød Mark

Mød Mark

Faglige orientering
Min faglige baggrund tager sit afsæt i psykosyntese, og inspireres yderligere af proces orienteret psykoterapi, Jungiansk, humanistiske og transpersonlige elementer.

Uddannelsesmæssig baggrund
Jeg har gennemført en MA i psykoterapi hos The University of East London. En engelsk MA svarer til en dansk kandidatgrad. Jeg har desuden taget en to års efteruddannelse i parterapi hos Re-Vision i London.

Efteruddannelse og supervision
Jeg holder mig ajour ved at deltage i danske og internationale efteruddannelsesforløb, konferencer og kurser.

Jeg modtager individuel supervision via UKCP. Supervisionen sikrer de overordnede etiske overvejelser, belyser de ubevidste relationer i terapirummet og samtidig varetager konkrete problemstillinger.

Etiske retningslinjer
Jeg følger de etiske retningslinjer, udstedt af to faglige medlemsorganisationer: UKCP (UK Council for Psychotherapy) og EFPP (European Federation for Psychosynthesis Psychotherapy).

Jeg er desuden medlem af den danske C.G. Jung Forening

Undervisnings- og foredragsaktivitet
Jeg har undervist indenfor psykoterapeutiske emner, og har afholdt workshops, både i Danmark og i udlandet.

Fortrolighed
Jeg har – med de undtagelser der følger i dansk og europæisk lovgivning – tavshedspligt vedrørende alle personlige forhold erfaret under den terapeutiske samtale. Der gøres dog en undtagelse fra tavshedspligten, hvis der foreligger åbenbar fare for klienten eller andre. Fremkommer oplysninger i forløbet vedrørende personer under 18 år, der giver grund til at antage, at pågældende barn udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling, eller at barnet lever under forhold, der bringer barnets sundhed eller udvikling i fare, så har jeg pligt til at underrette de sociale myndigheder i barnets opholdskommune.