Mød Mark

Mød Mark

Faglige orientering
Min faglige baggrund tager sit afsæt i psykosyntese, og inspireres yderligere af proces orienteret psykoterapi, Jungiansk, humanistiske og transpersonlige elementer.

Uddannelsesmæssig baggrund
Jeg har gennemført en MA i psykoterapi hos The University of East London. En engelsk MA svarer til en dansk kandidatgrad.

Efteruddannelse og supervision
Jeg holder mig ajour ved at deltage i danske og internationale efteruddannelsesforløb, konferencer og kurser.

Jeg modtager individuel supervision via UKCP. Supervisionen sikrer de overordnede etiske overvejelser, belyser de ubevidste relationer i terapirummet og samtidig varetager konkrete problemstillinger.

Etiske retningslinjer
Jeg følger de etiske retningslinjer, udstedt af to faglige medlemsorganisationer: UKCP (UK Council for Psychotherapy) og EFPP (European Federation for Psychosynthesis Psychotherapy).

Jeg er desuden medlem af den danske C.G. Jung Forening

Du er velkommen til at hente de etiske regelsæt fra UKCP her.

Undervisnings- og foredragsaktivitet
Jeg har undervist indenfor psykoterapeutiske emner, og har afholdt workshops, både i Danmark og i udlandet.

Fortrolighed
Jeg har – med de undtagelser der følger i dansk og europæisk lovgivning – tavshedspligt vedrørende alle personlige forhold erfaret under den terapeutiske samtale. Der gøres dog en undtagelse fra tavshedspligten, hvis der foreligger åbenbar fare for klienten eller andre. Fremkommer oplysninger i forløbet vedrørende personer under 18 år, der giver grund til at antage, at pågældende barn udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling, eller at barnet lever under forhold, der bringer barnets sundhed eller udvikling i fare, så har jeg pligt til at underrette de sociale myndigheder i barnets opholdskommune.

Få den hjælp, du trænger til

Jeg tilbyder dig akut parterapi, parterapi eller individuel psykoterapi. Vi mødes efter dine behov, enten online, hos dig eller jer, eller i mine praksis på Østerbro eller Svendborg

Vi kan også gå en tur

Mit løfte

Uanset hvilken af de mange muligheder, du vælger, er mit løfte fuldstændigt det samme. 

Dit næste skridt 

En gratis 15 minutters telefonsamtale med mig er alt hvad du behøver, for at påbegynde din rejse. Vi får os en snak om, hvor du er nu i dit liv, hvor du gerne vil, og hvordan jeg kan hjælpe dig derhen. 

Har du andet på hjerte, så skriv til mig her.